Logo Gminy Miedzichowo

INFORMACJA GMINNEGO BIURA SPISOWEGO

Gminne Biuro Spisowe informuje rolników z terenu Gminy Miedzichowo, że już od 1 września 2020 r. rozpoczął się obowiązkowy Powszechny Spis Rolny 2020.

Spis będzie trwał od 1 września do 30 listopada 2020 r., dane zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Metody spisowe:

  1. Samospis internetowy,

  2. Spis przez telefon,

  3. Wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym (rachmistrze rozpoczną prace 1 października 2020 r.).

  4.  

Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do internetu, Gminne Biuro Spisowe zapewnia bezpłatny dostęp do wydzielonego stanowiska komputerowego umożliwiającego przeprowadzenie samospisu internetowego. Przedmiotowe stanowisko znajduje się w Urzędzie Gminy w Miedzichowie –Gminne Biuro Spisowe, Salka Narad.

Samospis internetowy jako metoda obligatoryjna będzie dostępna w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji GUS.

Aplikacja do samospisu udostępniona zostanie również na stronie internetowej GUS i stronie :spisrolny.gov.pl.

INFOLINIA SPISOWA 22279 99 99 .