Logo Gminy Miedzichowo
Powróć do: Urząd Gminy

Organizacja Urzędu

PARTER

NR POKOJU STANOWISKO OSOBA KONTAKTOWA TELEFON/ E-MAIL
1 Świadczenia i Fundusze Alimentacyjne Agata Trzaskowska 61 44 10 260
500plus@miedzichowo.pl 
1 Pomoc Rodzinie Emilia Grześkowiak 61 44 10 260
rodzinne@miedzichowo.pl 
2 Pozyskiwania Środków Unijnych i Funduszy Krajowych Alina Frańska 61 44 10 252
projekty@miedzichowo.pl 
3 Gospodarka Przestrzenna Gminy

Bogusława Wajman 

Agata Trzaskowska

61 44 10 263
zabudowa@miedzichowo.pl 
3 Ochrona Środowiska Renata Lipińska 61 44 10 263
srodowisko@miedzichowo.pl 
4 Podatki i opłaty Urszula Janowska 61 44 10 251
podatki@miedzichowo.pl 
4 Windykacja Podatkowa Magdalena Juszczak 61 44 10 251
podatki@miedzichowo.pl 
5 Kierownik Infrastruktury i Ochrony Środowiska/ Drogi Bogusława Wajman 61 44 10 262
wajman@miedzichowo.pl 

I PIĘTRO

NR POKOJU STANOWISKO OSOBA KONTAKTOWA TELEFON/ E-MAIL
10 Wójt Gminy Miedzichowo Stanisław Piechota 61 44 10 240
sekretariat@miedzichowo.pl
11 Sekretariat  
Anna Kowala
61 44 10 240
sekretariat@miedzichowo.pl
12 Sekretarz Gminy Karolina Łotecka 61 44 10 243
sekretarz@miedzichowo.pl
13 Promocja Gminy  
Sylwia Puka
61 44 10 245
ug-miedzichowo@post.pl
14 Obsługa Organów Gminy i Działalności Gospodarczej Joanna Agaciak 61 44 10 246
rada@miedzichowo.pl
14 Organizacja Szlaku Wikliny Jarosław Kisiel 61 44 10 246
szlakwikliny@miedzichowo.pl
15 Obronność, Obrona Cywilna i Ochrona Przeciwpożarowa Zbigniew Oses 61 44 10 247
zetoses@miedzichowo.pl
18 Kierownik USC/ Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Ewa Wieczorek 61 44 10 248
usc@miedzichowo.pl
19 Gospodarka Nieruchomościami Małgorzata Nikolin 61 44 10 249
nieruchomosci@miedzichowo.pl

II PIĘTRO

NR POKOJU STANOWISKO OSOBA KONTAKTOWA TELEFON/ E-MAIL
100 Płace Agata Trzaskowska 61 44 10 255
place@miedzichowo.pl
100 Księgowość Budżetowa Gminy Ilona Werner 61 44 10 255
piosik@miedzichowo.pl
100 Główny Księgowy Katarzyna Różańska 61 44 10 254
rozanska@miedzichowo.pl
102 Skarbnik Gminy Mateusz Banach 61 44 10 244
skarbnik@miedzichowo.pl
101 Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Elżbieta Oses 61 44 10 261
gzos@post.pl
101 Główny Księgowy GZOS Agnieszka Misiak 61 44 10 261
gzos@post.pl
101 Księgowość GZOS Martyna Maciejewska 61 44 10 261
gzos@post.pl