Logo Gminy Miedzichowo

Oficjalne otwarcie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Miedzichowie


W dniu 24 lutego 2022 r. w Urzędzie Gminy w Miedzichowo odbyło się uroczyste otwarcie windy dla osób niepełnosprawnych.
W uroczystości zaszczycili swoją obecnością Starosta Powiatu Nowotomyskiego Pan Andrzej Wilkoński oraz Wice-Starosta Pan Marcin Brambor, Skarbnik Powiatu Nowotomyskiego Pani Barbara Golon, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Łukasz Nyczkowski oraz Pani Alicja Łęszczak - Kubiak.
Zgromadzonych powitał Wójt dr Stanisław Piechota, a po uroczystym otwarciu odbył się próbny przejazd windą.
Winda powstała w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 47.091,30 zł., w tym uzyskane dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 16.481,95 zł.

Przedstawicele władz Starostwa Powiatowego oraz jednostek gminych

Otwarcie windy dla osób niepełnosprawnych.

Omówienie inwestycji.

Pierwszy przejazd windą przez Starostę Nowotomyskiego Pana Andrzeja |Wilkońskiego.

Wjazd windą przez wykonawcę.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności