Logo Gminy Miedzichowo
Powróć do: strona główna

ETR

Opracowanie w tekście łatwy do czytania i zrozumienia

Informacje o Urzędzie Gminy w Miedzichowie

Miedzichowo to nazwa wsi w województwie wielkopolskim. Urząd Gminy ma adres: ulica Poznańska 12 64-361 Miedzichowo

Jak dojechać do Urzędu z innej miejscowości


Miedzichowo jest przy drodze krajowej numer 92. Do Urzędu Gminy trzeba zjechać z drogi 92 zjazdem numer 1 lub 2.


Do Miedzichowa z miasta Nowy Tomyśl jest 19 kilometrów, z miasta Poznań jest 81 kilometrów.

Jakie udogodnienia są w Urzędzie dla osób z niepełnosprawnościami

Przed Urzędem jest parking z miejscem dla osób z niepełnosprawnościami. 

W Urzędzie jest:

 • winda dla osób na wózkach dostępna z pomocą pracownika
 • pętla indukcyjna
 • wypukłe ścieżki, tabliczki przy drzwiach z napisami w alfabecie brajla i kodem QR 
 • piktogramy.

Urząd ma deklarację dostępności cyfrowej, to znaczy, że urzędnicy zobowiązują się do takiego przygotowania strony żeby była dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.


Kliknij link i zobacz deklaracje dostępności
Deklaracja_Dostepnosci_Cyfrowej/

Godziny otwarcia Urzędu


Urząd jest otwarty w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek. Pracownicy zaczynają pracę o godzinie 7.30. Kończą pracę o 15.30.

Do urzędu można napisać mail na adres ug-miedzichowo@post.pl

Można zadzwonić na telefon numer 61 41 00 241

Co robią pracownicy Urzędu Gminy

Wszystkie zadania pracowników urzędu są zapisane w ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 maja 1990 roku.
Pracownicy wykonują swoją pracę zgodnie z przepisami prawa i uchwałami rady gminy.


Pracownicy zajmują się różnymi sprawami technicznymi. Na przykład: 

 • dbaniem o nieruchomości gminy - ochroną środowiska i przyrody 
 • drogami, ulicami i placami, żeby były dobre i bezpieczne 
 • dostarczeniem dobrej wody do domów 
 • usuwaniem i oczyszczaniem ścieków.

 

Pracownicy zajmują się różnymi sprawami organizacyjnymi. Na przykład: 

 • organizują przejazdy autobusami w gminie 
 • organizują pomoc lekarską i społeczną
 • organizują naukę w szkole i przedszkolu 
 • organizują pomoc prorodzinną.

 

Informacje o gminie znajdziesz na stronie internetowej https://miedzichowo.pl/

 

W Urzędzie Gminy jest dużo referatów to znaczy biur. Nazywają się:

 • Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
 • Referat Księgowości i Finansów - Referat Organizacyjny 
 • Referat Spraw Obywatelskich 
 • Urząd Stanu Cywilnego. 

W każdym referacie załatwisz inne sprawy.

Wszystkie informacje o referatach są na stronie internetowej https://bip.miedzichowo.pl/procedury/17/wydzial/

Co możesz załatwić w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska

W referacie jest kilka działów.

Na przykład:

 • gospodarka nieruchomościami 
 • gospodarka przestrzenna 
 • ochrona środowiska 
 • drogi gminne 
 • drogi wewnętrzne 
 • gospodarka odpadami

W Referacie możesz załatwić wiele spraw.

Na przykład możesz przynieść i oddać:

 • wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 • wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy 
 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 • wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku.

W Referacie możesz dostać:

 • deklarację na odbiór śmieci
 • zgodę na usunięcie drzew 
 • zgodę na podział nieruchomości


Informacje o referacie są na stronie https://bip.miedzichowo.pl/procedury/17/wydzial/6/

Informacje o działach referatu są na stronach internetowych:


Dokumenty można przynieść lub odebrać w Urzędzie na parterze pokój 3 i 5 na pierwszym piętrze pokój 19.

Telefony do Referatu
61 44 10 263 

61 44 10 262 
61 44 10 249

Co możesz załatwić w Referacie Księgowości i Finansów

W referacie są różne działy.

Informacje o nich są na stronach internetowych.

Na przykład

 • Windykacja podatkowa, czyli odzyskiwanie pieniędzy z podatków.

Informacje są na stronie https://bip.miedzichowo.pl/procedury/17/wydzial/3/


- Podatki i opłaty lokalne, na przykład:


Dokumenty można przynieść lub odebrać w Urzędzie na parterze pokój 4

Telefon do Referatu 61 44 10 251


Co możesz załatwić w Referacie Organizacyjnym - Ewidencja gospodarcza


W referacie są 3 działy

 • ewidencja gospodarstw agroturystycznych – link do strony ewidencja
 • wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej – link wniosek o wypis
 • wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu działalności na podstawie archiwalnej ewidencji – link wydawanie zaświadczeń

Dokumenty można przynieść lub odebrać w Urzędzie na pierwszym piętrze pokój 14

Telefon do Referatu 61 44 10 246

 

Co możesz załatwić w Referacie Organizacyjnym – Alkohole
W referacie są 3 działy

Dokumenty można przynieść lub odebrać w Urzędzie na pierwszym piętrze pokój 14

Telefon do Referatu 61 44 10 246
W Referacie jest sekretariat Wójta. 
Jeżeli chcesz umówić się na spotkanie zadzwoń pod numer 61 44 10 241

Co możesz załatwić w Referacie Spraw Obywatelskich

W referacie spraw obywatelskich możesz załatwić dużo spraw.
Na przykład:

W referacie możesz dowiedzieć się o wyborach i załatwić zaświadczenia na wybory.


Informacje o referacie są na stronie internetowej https://bip.miedzichowo.pl/procedury/17/wydzial/5/


Dokumenty można przynieść lub odebrać w Urzędzie na pierwszym piętrze pokój 18
Telefon do Referatu 61 44 10 248


W Referacie Spraw Obywatelskich dowiesz się i załatwisz różne sprawy finansowe.

To znaczy:

 • pieniądze dla rodziny
 • pieniądze dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin
 • pieniądze na alimenty.

W Referacie załatwisz pieniądze dla uczniów i dowiesz się w jakiej sytuacji możesz dostać dodatkowe pieniądze.


Dokumenty można przynieść lub odebrać w Urzędzie na parterze pokój 1

Telefon 61 44 10 260


Co możesz załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego

W Urzędzie Stanu Cywilnego możesz:

 • zarejestrować urodzenie dziecka
 • zawrzeć związek małżeński 
 • zgłosić śmierć osoby bliskiej.

Informacje o Urzędzie Stanu Cywilnego są na stronie
Urząd Stanu Cywilnego ›


Dokumenty można przynieść lub odebrać w Urzędzie na pierwszym piętrze pokój 18

Telefon do Urzędu 61 44 10 248

Pliki do pobrania: