Logo Gminy Miedzichowo

Harmonogram dyżurów Gminnego Biura Spisowego w Miedzichowie w ramach Powszechnego Spisu Rolnego

Gminne Biuro Spisowe w Miedzichowie  od 1 września do 30 listopada 2020 r. pełni dyżury w celach informacyjnych i interwencyjnych:

  • w Urzędzie Gminy w godzinach pracy Urzędu,  tj. od poniedziałku do piątku 

7.30 do godz. 15.30 pod nr telefonu 614410262/ 614410244

  • dyżur telefoniczny w godz. od 16.00 do 20.00 pod nr tel. 606438018/  662120904

                                                                                                             Wójt Gminy Miedzichowo
                                                                                                             Gminny Komisarz Spisowy
                                                                                                            /-/ Stanisław Piechota