Logo Gminy Miedzichowo
Powróć do: Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Aktywnych Kobiet Bolewic

Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne Aktywnych Kobiet Bolewic

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Aktywnych Kobiet Bolewic powstało w 2006 roku na bazie wcześniej istniejącego Koła Gospodyń Wiejskich. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar gminy Miedzichowo, a siedzibą władz miejscowość Bolewice. Swoją pracę opiera na pracy społecznej członków.

Celem Stowarzyszenia jest:
- wspieranie i aktywizowanie społeczności mieszkającej na wsi, w celu rozwiązywania problemów lokalnych oraz podnoszenia poziomu życia,
- tworzenie sprzyjającego klimatu dla powstawania i rozwoju amatorskich grup artystycznych,
- wspieranie działań promujących miejscową kulturę i tradycje,
- troska o środowisko przyrodnicze i kulturowe,
- podnoszenie poziomu oświaty na wsi,
- zapobieganie patologiom społecznym,
- rozwój turystyki i agroturystyki,
- działania na rzecz integracji z Unią Europejską

 

 

Nazwisko lub nazwaNazwisko drugi członImię pierwszeImię drugieFunkcja
NAWROT CHWALISZ CHWALISZ MARIA TERESA PREZES
PATAN   BOŻENA   SKARBNIK
LEWKO   DANUTA   WICEPREZES
RISS   DOROTA   CZŁONEK ZARZĄDU
DROBNIK   STEFANIA MARIA SEKRETARZ