Logo Gminy Miedzichowo
Powróć do: Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przyjaciół Ziemi Miedzichowskiej

Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne Przyjaciół Ziemi Miedzichowskiej

 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przyjaciół Ziemi Miedzichowskiej powstało w 2006. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar gminy Miedzichowo, a siedzibą władz miejscowość Miedzichowo. Swoją pracę opiera na pracy społecznej członków.

Celem Stowarzyszenia jest:
- wspieranie i aktywizowanie społeczności mieszkającej na wsi, w celu rozwiązywania problemów lokalnych oraz podnoszenia poziomu życia,
- tworzenie sprzyjającego klimatu dla powstawania i rozwoju amatorskich grup artystycznych,
- wspieranie działań promujących miejscową kulturę i tradycje,
- troska o środowisko przyrodnicze i kulturowe,
- podnoszenie poziomu oświaty na wsi,
- zapobieganie patologiom społecznym,
- rozwój turystyki i agroturystyki,
- działania na rzecz integracji z Unią Europejską

 

Członkowie reprezentacji

Nazwisko lub nazwaImię pierwszeImię drugieFunkcja
MIGDAŁEK ARLETA KRYSTYNA WICEPREZES
GÓRNY KRZYSZTOF STANISŁAW PREZES
SAŁAGAJ ANNA KAZIMIERA CZŁONEK ZARZĄDU
NAPIERAŁA EUGENIUSZ   CZŁONEK ZARZĄDU
POTURNICKA BOGUSŁAWA   CZŁONEK ZARZĄDU
LODZIŃSKA RENATA HENRYKA SEKRETARZ
STACHOWIAK PATRYCJA BERNADETA SKARBNIK