Logo Gminy Miedzichowo

Ankiety dot. zagospodarowania BIODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM

Bardzo proszę o wypełnianie Ankiety dotyczącej zagospodarowania BIODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM znajdujących się na terenie Gminy MIEDZICHOWO. Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystywane przez Urząd Gminy przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469). Dane dotyczące zagospodarowania bioodpadów przez mieszkańców zostaną uwzględnione przy obliczeniu wskaźników sprawozdawczych.

Pliki do pobrania:

ANKIETA.pdf
Format: pdf, 146.34 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności