Logo Gminy Miedzichowo

OSTATNIA SESJA RADY GMINY MIEDZICHOWO W KADENCJI 2018-2024 

 19 marca 2024 roku odbyła się XLVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Miedzichowo, podczas której podjęto uchwały: 

  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/408/2023 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
  2. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Gminie Miedzichowo na lata 2024 -2028.
  3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miedzichowo na 2024 rok.
  4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.

Tego dnia Wójt Gminy Miedzichowo dr Stanisław Piechota przedstawił sprawozdanie z działalności, a zwłaszcza z wykonania uchwał rady. Poinformował o naradach, konferencjach i spotkaniach, w których uczestniczył oraz przedstawił plany na lata 2024-2025 i poinformował o sytuacji finansowej gminy na koniec 2023 roku. 

Przekazywanie sprawozdania przez Wójta Gminy Miedzichowo. W tle znajduje sie roll up w kolorach biało, niebieski i zielony z czarnymi  napisami.

Podczas sesji zostały przedstawione informacje z realizacji Programu współpracy Gminy Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzichowo oraz informacja dotycząca realizacji zadań drogowych

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023 przedstawiła Pani Alina Frańska stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych i funduszy krajowych. 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Pani Hanna Kaczmarek  Kierownik GOPS w Miedzichowo.

Informację dotyczącą realizacji zadań drogowych przedstawiła Pani Bogusława Wajman Kierownik Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

Sesja zakończyła się wręczeniem podziękowań Radnym Rady Gminy Miedzichowo z okazji zakończenia kadencji 2018-2024 oraz wręczeniem odznaki honorowej „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” dla Tadeusza Koleckiego Przewodniczącego Rady Gminy Miedzichowo. W imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego odznakę honorową wręczyła Pani dr Zofia Szalczyk Radna Sejmiku Wielkopolskiego.

Przemówienie Radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Wręczenie odznaki honorowej Przewodniczącemu Rady Gminy Miedzichowo przez Radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Również podziękowanie otrzymał Wójt Gminy Miedzichowo dr Stanisław Piechota oraz pracownicy ds. Obsługi Rady Gminy Pani Anna Kowala i Pani Joanna Agaciak w kadencji 2018 – 2024. 

Czytanie listu przez Przewodniczącego Rady Gminy Miedzichowo wraz z  Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Miedzichowo.

Wreczenie podziękowań pracownikom ds. Obsługi Rady Gminy w Miedzichowie.

Wspólne zdjęcie radnych rady gminy miedzichowo wraz z władzami Urzędu Gminy Miedzichowo.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności