Logo Gminy Miedzichowo
Powróć do: REWITALIZACJA

Ankieta

Szanowni Państwo

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankietę prosimy składać do dnia 30.06.2017 roku w sekretariacie Urzędu lub wysłać na adres mailowy: projekty@miedzichowo.pl. Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy Miedzichowo na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Programie celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Ankieta