Logo Gminy Miedzichowo
Powróć do: REWITALIZACJA

Konsultacje społeczne dot. programu rewitalizacji 2

W dniu 13 września b.r. w Miedzichowie i w Bolewicach odbyły się konsultacje społeczne mające na celu przedstawienie finalnego kształtu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miedzichowo”.

Celem było przybliżenie mieszkańcom szans jakie daje przyjęcie wskazanego dokumentu. Mieszkańcy mogli zajmować swoje stanowiska w opisanych, ważnych dla nich zagadnieniach, jak też mogli zgłaszać swoje uwagi i spostrzeżenia.

Uzasadnione wnioski zostaną wniesione do dokumentu, który to zostanie przekazany do właściwych instytucji celem uzgodnienia. W ostateczności Program zostanie przyjęty w formie uchwały Rady Gminy.

Dzięki temu Programowi możliwe stanie się występowanie po środki finansowe na realizację wielu kluczowych dla rozwoju Gminy inwestycji.

Wszystkim biorącym udział w zorganizowanych spotkaniach serdecznie dziękujemy za okazałą aktywność.