Logo Gminy Miedzichowo
Powróć do: Mieszkaniec

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.

Infolinia NSP już działa! Zadzwoń pod numer 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00. Do 31 marca, wybierz Kanał 1 i uzyskaj informacje o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021! 
 
Spis rusza od 1 kwietnia 2021 r. i wtedy też Infolinia będzie uzupełniona o kolejny kanał  „Spisz się przez telefon”.
 
Nasi konsultanci są gotowi do pomocy. 
 
Zapraszamy!
 
#GUS #statystyki #LiczmySięDlaPolski #LiczySięKażdy #NSP2021
 
Więcj informacji mozna równiez uzyskac na stronie:
lub na profilu facebook:
ZARZĄDZENIE NR 6/2021
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 25 stycznia 2021 r.
 
 
w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz.713 ze zmianami) w związku z art. 33 ust. 3 i art. 34 ustawy z dnia 9 sierpnia  2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku  ( Dz.U. z 2019 poz 1775) zarządzam co następuję :
§ 1. Jako Gminny Komisarz Spisowy powołuję z dniem 25 stycznia 2021 roku  Gminne Biuro Spisowe do przeprowadzenia  Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.
 
§ 2. W skład  Gminnego Biura Spisowego wchodzą :
  1. Ewa Wieczorek - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, koordynator.
  2. Urszula Janowska - członek Gminnego Biura Spisowego.
  3. Sylwia Puka-członek Gminnego Biura Spisowego.
  4. Arkadiusz Laufer  -członek Gminnego Biura Spisowego.
§ 3.  Gminne Biuro Spisowe powołane jest na czas przeprowadzenia spisu.
§ 4. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Gminy Miedzichowo, który zapewnia obsługę organizacyjną Biura.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy Miedzichowo
/-/ dr Stanisław Piechota