Logo Gminy Miedzichowo

Spotkania Zespołów ds. strategii Gminy Miedzichowo na lata 2021- 2030

 

W dniu 15 lipca br. w strażnicy OSP w Miedzichowie odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Strategii. Podczas spotkania zostały omówione wyniki analizy SWOT i korelacji SWOT – TOWS oraz określenie misji, wizji obszarów strategicznych, priorytetów, celu nadrzędnego, celu i działań strategicznych.  


Dnia 8 lipca 2020 roku w świetlicy wiejskiej w OSP w Miedzichowie odbyło się drugie spotkanie Zespołu ds. Strategii. W czasie spotkania została omówiona analiza SWOT - TOWS raport - TOWS oraz dwukierunkowa analiza korelacji SWOT - TOWS.

W dniu 30 czerwca br. w strażnicy OSP w Miedzichowie odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Strategii. Spotkanie zorganizowane zostało przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa i ostrożniości. Na pierwszym spotkaniu zostały omówione czynności związane z opracowywaniem strategii rozwoju przez Zespół wraz z firmą Voter Public Relations w Poznaniu.