Logo Gminy Miedzichowo
Powróć do: REWITALIZACJA

Szkolenia i konsultacje

13.06.2017 - spotkanie konsultacyjne Bolewice 

 

09.05.2017 - szkolenie dla pracowników JST z zakresu zagadnień dotyczących rewitalizacji

Dnia 09 maja 2017 roku w Urzędzie Gminy Miedzichowo odbyło się szkolenie dla pracowników JST w zakresie rewitalizacji w ramach projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miedzichowo” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020. Szkolenie przeprowadził dr Maciej Dudziak.

Podczas szkolenia uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę o zagadnienia z zakresu założeń oraz etapów tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji,

Omówiono podstawowe zagadnienia związaną z rewitalizacją oraz przedstawiono podstawowe akty prawne. Według Ustawy o rewitalizacji: rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania obszarów ze stanu kryzysowego. Proces ten jest prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i podejmowane  przy współpracy z  interesariuszami – mieszkańcami gminy.

Cele rewitalizacji są zatem usytuowane w sferze społeczno-gospodarczej i ekologiczno-przestrzennej, a działania infrastrukturalne i architektoniczno-urbanistyczne są tym celom podporządkowane. Nie jest więc rewitalizacją działanie wyłącznie remontowo-budowlane, które nie ma wskazanego celu społecznego, gospodarczego lub ekologiczno-przestrzennego;

Tak więc, rewitalizacja, to reakcja na kryzys, który obejmuje dany obszar i przejawia się w wielu dziedzinach na raz. Musi ona być realizowana we współpracy zróżnicowanych partnerów lokalnych: zarówno sektora publicznego (gminy), jak i lokalnych przedsiębiorców oraz sektora pozarządowego, a często także innych partnerów: miejscowych szkół, policji i z jak największym udziałem mieszkańców.