Logo Gminy Miedzichowo
Powróć do: strona główna

O gminie

Położenie geograficzne


Gmina Miedzichowo to malowniczo położona gmina w powiecie nowotomyskim otoczona lasami i jeziorami. Tereny pokryte lasami zajmują aż 70% jej obszaru z przewagą drzewostanu iglastego. Część z nich znajduje się na terenie Miedzichowskiego Parku Krajobrazowego.
Pod względem geograficznym gmina Miedzichowo zlokalizowana jest w zachodniej części Wielkopolski w Powiecie Nowotomyskim.  Siedziba gminy znajduje się w Miedzichowie położonym w odległości 19 km od Nowego Tomyśla i 81 km od Poznania. Atutem jest dobre położenie względem szlaków komunikacyjnych. Przez środek gminy przebiega z zachodu na wschód międzynarodowa droga E 30, natomiast autostrada A2 to z pewnością jedno z ważniejszych wydarzeń na naszym terenie, a zarazem kolejny atut dla rozwoju gospodarczego regionu. Na terenie gminy znajduje się wjazd i zjazd z autostrady A2 (tzw. węzeł nowotomyski).

Gmina Miedzichowo sąsiaduje:
•od zachodu - z gminą Trzciel,
•od północy - z gminami Pszczew i Międzychód,
•od wschodu - z gminą Lwówek,
•od południa - z gminami Nowy Tomyśl i Zbąszyń.

Całkowita powierzchnia gminy Miedzichowo to ok. 208 km2, w jej skład wchodzi 13 sołectw i 21 miejscowości.
 
Ze względu na fakt, że ponad 70 % powierzchni gminy pokrywają lasy istotne znaczenie w gospodarce gminy odgrywa leśnictwo. Najistotniejszym podmiotem jest tutaj Nadleśnictwo Bolewice. Prowadzona gospodarka leśna zmierza do zachowania w stanie naturalnym zasobów leśnych, ich pomnażania, a także ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Leśnicy prowadząc właściwą gospodarkę leśną sprawili, że tereny te stały się autentycznymi enklawami natury, i ostojami dla dzikich zwierząt i ptactwa, zakątkami zieleni, które przyciągają swoim urokiem o każdej porze roku.
Charakterystyczną cechą tutejszych lasów jest słynna bolewicka sosna stanowiąca miejscowy ekotyp tego gatunku. Tworzy ona drzewostany nasienne, które podlegają szczególnej ochronie jako odznaczające się wybitnie korzystnymi właściwościami. Powierzchnia drzewostanu nasiennego tej sosny wynosi ponad 150 ha.
Ogromnym atutem regionu jest niski stopień ich uprzemysłowienia, a co się z tym wiąże - czyste powietrze, nieskażone gleby i wody. Gmina Miedzichowo dysponuje licznymi walorami, które kwalifikują ją do terenów doskonale nadających się dla celów turystyczno-rekreacyjnych.

 

Na tereny gminy Miedzichowo składają się również takie formy ochrony przyrody jak: park krajobrazowy wraz z otuliną, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, sieć obszarów Natura 2000 oraz rośliny i zwierzęta objęte ochroną gatunkową. Miedzichowski Park Krajobrazowy obejmuje północno - zachodnią część gminy (ok 9% terenu Parku) o powierzchni 950 ha oraz 7 175 ha otuliny.
Gmina Miedzichowo posiada także 35 użytków ekologicznych, które zajmują 129,30 ha jak również 10 pomników przyrody wpisanych w rejestr wojewódzki oraz 29 pomników przyrody ustanowionych uchwałami Rady Gminy.
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Glińskie Góry”, który powstał w celu ochrony ciągu wydm parabolicznych zajmuje obszar 1 141,30 ha z czego 319,49 ha leży na terenie gminy Miedzichowo.
Przez teren gminy przebiega także sieć obszarów Natura 2000, która obejmuje obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne obszary siedlisk. Obszar ten w większości pokrywa się z obszarem Miedzichowskiego Parku Krajobrazowego.

Mówiąc o gminie nie można zapomnieć o jeziorach znajdujących się w części zachodniej.
Do największych jezior zaliczyć należy:
•    Głębokie - 28,9 ha, głębokość maksymalna 15,7 m;
•    Silna Duża (Pszczewskie) - 28,77 ha, głębokość maksymalna 3,2 m;
•    Trzy Tonie (Trzytoniowe) - 18,29 ha, głębokość maksymalna 9,0 m.
Są one atrakcyjne dzięki wysoko ocenionej czystości wód.
Przez teren Gminy przepływają również rzeki:
•    Obra - przepływa przez zachodnie tereny gminy i wraz z rynną Jezior Pszczewskich tworzy zachodnią granicę gminy;
•    Czarna Woda - przepływa przez tereny gminy ze wschodu na zachód i stanowi prawy dopływ Obry.

Każdy spragniony ciszy i spokoju znajdzie tu wymarzone miejsce do wypoczynku, mając do dyspozycji gospodarstwa agroturystyczne, które oferują gościnę w prawdziwie rodzinnej atmosferze nie tylko w czasie letnich wakacji, ale przez cały rok.

Serdecznie zapraszamy wszystkich turystów i inwestorów do odwiedzania gminy, jak też do zatrzymania się tu na dłużej.
Zapewniamy, że każdy zostanie przyjęty ze staropolską gościnnością.